Fragedo, cea mai de încredere marc? de carne


F?cut mereu exact a?a cum trebuie, Fragedo este „Cea mai de încredere marc? de carne”, în topul încrederii acordate de p?rin?i brandurilor care se adreseaz? ?i copiilor, Forbes Brands for Kids.

Fragedo, brand emblem? al companiei TRANSAVIA, a fost desemnat „Cea mai de încredere marc? de carne” în cadrul evenimentului Summit Forbes Brands for Kids, edi?ia 2021. Premiile au fost acordate în baza studiului realizat de Forbes România ?i Institutul D&D Research care a investigat siguran?a, calitatea ?i încrederea de care se bucur? produsele care se adreseaz? copiilor.


Fragedo, cel mai popular brand din categoria sa, a primit premiul pentru Cea mai de încredere marc? de carne, confirmând din nou c? se afl? mereu în topul preferin?elor consumatorilor români datorit? calit??ii sale, la cel mai înalt nivel, înc? de la lansare.


„Pentru noi, la TRANSAVIA, fiecare copil este important ?i ne dorim ca ei s? aib? toate condi?iile ca s? se dezvolte s?n?tos ?i armonios, iar o recunoa?tere precum cea pe care FRAGEDO o prime?te odat? cu premiul „Forbes #1 Brand for Kids la categoria Marc? de carne” înseamn? înc? o confirmare c? facem lucrurile exact a?a cum trebuie. Încrederea de care ne bucur?m din partea consumatorilor, în special a p?rin?ilor care includ puii Fragedo în alimenta?ia copiilor lor, are la baz? promisiunile pe care le ?inem zi de zi: siguran?a garantat? ?i calitatea superioar? a produselor noastre, gustul mereu acela?i, onestitatea ?i transparen?a comunic?rii noastre”, afirm? Theodora Popa, Vicepre?edinte TRANSAVIA.


F?cut mereu exact a?a cum trebuie, puiul Fragedo asigur? consumatorilor mereu calitate premium. Hr?ni?i 100% cu cereale din fermele proprii TRANSAVIA, sunt aprecia?i pentru fr?gezime ?i savoare de cei mai exigen?i consumatori, având mereu acela?i gust ?i aceea?i calitate, cu valoare nutri?ional? superioar?, indiferent în care dintre variante sunt ale?i ?i g?ti?i de consumatori.


Strategia, de la bob la furculi??, consolideaz? pozi?ia de lider de pia?? pe care TRANSAVIA o onoreaz? cu produse de cea mai înalt? calitate, la standarde certificate de siguran?? alimentar?, fiind singurul produc?tor care î?i cre?te singur to?i puii în ferme proprii, de incuba?ie ?i de cre?tere, folosind hran? vegetal? provenit? din cele 10 000 de hectare cultivate prin divizia proprie de ferme vegetale.
În cadrul evenimentului Summit Forbes Brands for Kids au fost dezb?tute subiecte de actualitate ce ?in de alimenta?ie, îngrijire, s?n?tate ?i stil de via?? ?i au fost premiate brandurile care exceleaz? în termenii responsabilit??ii ?i ai adecv?rii la cerin?ele familiei române?ti contemporane.

 

Despre Transavia
TRANSAVIA este liderul pie?ei locale de carne de pui, fiind una dintre cele mai importante afaceri de familie, care de?ine ?i produce brandurile Fragedo, Libertan ?i Papane. Inclus? în topul celor mai valoroase companii din România, TRANSAVIA opereaz? sustenabil cu un model de business integrat vertical, bazat pe cele mai bune practici ?i cele mai stricte protocoale în întreg lan?ul de produc?ie ?i distribu?ie, de la bob la furculi??. În cei 30 de ani de activitate, TRANSAVIA a investit constant în modernizare ?i în tehnologie de ultim? genera?ie ?i a adoptat inova?ia ca surs? de cre?tere sustenabil? a business-ului ?i de predictibilitate pentru viitor. Unul dintre cei mai mari angajatori români, TRANSAVIA are în prezent peste 2.200 de angaja?i, care activeaz? preponderent în cele 29 ferme de cre?tere a p?s?rilor ?i în cele 4 ferme de produc?ie vegetal?, în fabrica de nutre?uri combinate, în cele 3 abatoare de ultim? genera?ie ?i în fabrica de procesare a c?rnii. În fermele TRANSAVIA, localizate în 8 jude?e din România, se produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui. Aproximativ 20% la sut? din produc?ia anual? a companiei merge c?tre export, în mai multe state europene, pe continentul african, în zona M?rii Mediterane ?i a CSI. TRANSAVIA este prima companie din România co-semnatar? a Codului Conduit? al UE cu privire la practicile responsabile comerciale ?i de marketing în sectorul alimentar.Poti fi interesat si de