Smithfield Foods anun?? un nou obiectiv īn lupta cu risipa alimentar?

Smithfield Foods anun?? un nou obiectiv īn lupta cu risipa alimentar?


Compania ī?i propune s? reduc? la jum?tate pierderile ?i risipa total? de alimente īn opera?iunile sale din SUA pān? īn 2030.

Smithfield Foods a anun?at un nou obiectiv de a reduce la jum?tate pierderile ?i risipa total? de alimente în opera?iunile de?inute de compania sa din SUA pân? în 2030. Noul angajament se aliniaz? cu diverse ini?iative de conservare a resurselor ?i de reducere a de?eurilor pe care compania le-a întreprins în opera?iunile sale, inclusiv eforturile de reducere a de?eurilor totale trimise. pân? la depozitele de gunoi cu 75% ?i s? ob?in? certificarea zero de?euri la depozitul de de?euri la trei sferturi din fabricile sale din SUA pân? în 2025.
Odat? cu implementarea noului s?u obiectiv privind pierderea ?i risipa de alimente, Smithfield se al?tur? Departamentului Agriculturii al SUA (USDA) ?i listei Campionilor americani privind pierderile ?i risipa de alimente 2030 a Agen?iei pentru Protec?ia Mediului din SUA (EPA) a companiilor ?i organiza?iilor private care s-au angajat public s? reduc? pierderea ?i risipa de alimente. Campionii existen?i includ lideri din întregul lan? alimentar, cum ar fi Amazon, Aramark, Campbell Soup Company, Hilton, Kroger, PepsiCo, Unilever, Walmart, Walt Disney World Resort, Wegmans Food Markets ?i mul?i al?ii.
„De ani de zile, Smithfield a condus programe de impact pentru a minimiza în mod proactiv de?eurile ?i a reduce emisiile de carbon. În acela?i timp, am luat m?suri semnificative pentru a combate insecuritatea alimentar? în comunit??ile noastre. Noul nostru obiectiv privind pierderea ?i risipa de alimente promoveaz? ambele obiective ?i subliniaz? vechimea noastr?. angajamentul de a produce alimente s?n?toase, sigure ?i accesibile într-un mod responsabil”, a declarat Stewart Leeth, director de sustenabilitate pentru Smithfield Foods.
În plus, Smithfield a acceptat o invita?ie la ini?iativa 10x20x30, care reune?te peste 10 dintre cei mai mari comercian?i ?i furnizori de produse alimentare din lume pentru a angaja cel pu?in 20 de furnizori pentru a reduce la jum?tate pierderile ?i risipa de alimente pân? în 2030. Compania este, de asemenea, membr? a Farm Powered. Strategic Alliance, o ini?iativ? a Vanguard Renewables, Unilever, Starbucks ?i Dairy Farmers of America, care î?i propune s? evite sau s? elimine mai întâi risipa de alimente ?i s? reutiliza ceea ce nu poate fi eliminat în energie regenerabil? prin digestoarele anaerobe de la ferm?.
Din 2008, compania a donat sute de milioane de por?ii de alimente în SUA prin ini?iativa sa Helping Hungry Homes pentru ameliorarea foamei ?i s-a angajat s? doneze înc? 100 de milioane de por?ii pân? în 2025.Poti fi interesat si de