Olanda furnizeaz? din ce in ce mai pu?ini purcei

Olanda furnizeaz? din ce in ce mai pu?ini purcei


Efectivele de scroafe īn continua sc?dere au un impact asupra afacerilor de export, iar Germania r?māne cel mai important client, īn ciuda unui declin accentuat.

Comercian?ii olandezi de porci au exportat semnificativ mai pu?ine animale în ??rile Uniunii Europene anul trecut decât în 2020. Datele preliminare de la Agen?ia Olandez? pentru Întreprinderi (RVO) arat? c? aproximativ 6,26 milioane de purcei au fost vându?i în afara UE, în sc?dere cu 744.100 sau cu 10,6% fa?? de anul precedent. Germania a r?mas principalul client cu 3,56 milioane de animale achizi?ionate, dar livr?rile în Germania au sc?zut cu 718.300 de capete sau 16,8%. Printre altele, restan?a de porci de la începutul anului ?i pre?urile sc?zute de pe pia?a porcilor din Germania din cauza pestei porcine africane (PPA) au avut un efect de amortizare asupra vânz?rilor. În Olanda îns??i, reducerea stocurilor de scroafe a dus, de asemenea, la o ofert? mai sc?zut?.
Olandezii au vândut, de asemenea, mai pu?ini purcei c?tre multe alte ??ri din UE în 2021. Exporturile c?tre Belgia vecin?, de exemplu, au sc?zut cu 15%, pân? la 766.600 ?i c?tre Italia, cu 22%, pân? la 96.800 animale. A existat o sc?dere real? de 71,4% la doar 41.400 de purcei în afacerile cu Polonia. O excep?ie a fost comercializarea animalelor în Spania, care a crescut cu aproximativ 258.000 sau cu 19,9% fa?? de an, pân? la 1,55 milioane de capete.
Distorsiunile de pe pia?a porcilor din UE cauzate de Corona, PPA ?i reducerea importurilor de carne de porc din China au avut un impact ?i mai mare asupra exporturilor olandeze de porci de sacrificare în 2021 decât asupra purceilor. Acestea au sc?zut cu aproximativ 533.500, sau 42,5%, comparativ cu 2020, la doar 721.400 de capete. Motivul principal pentru aceasta a fost sc?derea transporturilor de porci gata de sacrificare c?tre Germania cu 567.500 sau jum?tate pân? la 559.200 capete. De?i acest lucru a fost oarecum atenuat de cre?terea vânz?rilor c?tre Belgia, Polonia ?i Italia, rezultatul a fost o pierdere semnificativ?. Situa?ia a fost similar? pentru vânz?rile de scroafe în UE, care au sc?zut cu aproape 19% fa?? de 2020, la 512.200 de capete. Sc?derea exporturilor c?tre Germania, principalul client, a fost, de asemenea, responsabil? de acest lucru, cu 136.300 de capete sau 42,6%, pân? la 183.100 de scroafe.Poti fi interesat si de