Marea Britanie: exporturile de alimente c?tre UE au sc?zut cu 75,5% n ianuarie

Marea Britanie: exporturile de alimente c?tre UE au sc?zut cu 75,5% n ianuarie


Exporturile de alimente ?i b?uturi din Marea Britanie c?tre Uniunea European? au sc?zut cu 75,5% n ianuarie, a anun?at luni Federa?ia industriei alimentare ?i a b?uturilor din Regatul Unit, n special din cauza barierelor post-Brexit, transmite Reuters.

Grupul de lobby a precizat c? cea mai afectat? rut? comercial? a fost cea c?tre Irlanda. În ianuarie 2020, Irlanda era cea mai mare pia?? a Marii Britanii, reprezentând aproximativ 18% din totalul alimentelor ?i b?uturilor exportate. În ianuarie 2021, doar 5% din totalul alimentelor ?i b?uturilor exportate au mers c?tre Irlanda.

"Afacerile se confrunt? cu provoc?ri semnificative când fac comer? cu Uniunea European?, iar afacerile mici sunt în special ?inute departe de pia?? deoarece re?eaua de distribu?ie nu func?ioneaz?", a afirmat ?eful diviziei interna?ionale a Federa?iei britanice a industriei alimentare ?i a b?uturilor, Dominic Goudie. Acesta a ad?ugat: "În absen?a solu?iilor, exportatorii din blocul comunitar se vor confrunta cu acelea?i dificult??i când în Marea Britanie va intra deplin în vigoare modelul de func?ionare al frontierei".

Marea Britanie a amânat introducerea unor tipuri de verific?ri post-Brexit ale bunurilor importate din Uniunea European? cu ?ase luni, apreciind c? afacerile au nevoie de mai mult timp pentru a se preg?ti, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19). Guvernul de la Londra sus?ine c? rela?iile comerciale dintre Marea Britanie ?i Uniunea European? sunt afectate de pandemie ?i de problemele cu care se confrunt? companiile în timp ce se adapteaz? la noile reglement?ri vamale, dar situa?ia ar urma s? se îmbun?t??easc? în timp.

De asemenea, exporturile de alimente ?i animale vii c?tre UE au sc?zut cu 64%, inclusiv crustacee ?i pe?ti.
Multe companii ?i-au f?cut stocuri în decembrie pentru a evita întreruperile, ceea ce a adâncit declinul comer?ului în ianuarie, apreciaz? ONS.
Oficiul pentru Responsabilitate Bugetar? (OBR) din Marea Britanie a avertizat c? noile aranjamente comerciale ale ??rii cu Uniunea European?, cea mai mare pia?? unic? din lume, va eroda productivitatea pe termen lung cu 4%, comparativ cu r?mânerea în blocul comunitar.
Deficitul comercial general al Regatului Unit, inclusiv ??rile din afara UE, s-a atenuat la 9,826 miliarde de lire sterline (13,70 miliarde de dolari) în ianuarie, de la 14,315 miliarde de lire sterline în decembrie.
Economia britanic? s-a contractat cu 2,9% în ianuarie, pe fondul restric?iilor ?i a sc?derii exporturilor Regatului Unit c?tre UE.Poti fi interesat si de