Virusul a fost testat pozitiv pentru genotipul 2, acela?i care a Ónceput s? circule din Rusia Ón restul continentului Ón urm? cu 15 ani.

Italia num?r? acum cinci mistre?i infecta?i cu pest? porcin? african? (PPA), de?i rapoartele neoficiale au men?ionat 7 cazuri în popula?ia de mistre?i. De când acest prim diagnostic de PPA a fost raportat pe 7 ianuarie în Piemont, al?i mistre?i au fost g?si?i în zon? ?i provincia vecin? Liguria. Potrivit unui raport de ?tiri italian, exist? cinci cazuri, iar num?rul municipalit??ilor din zona infectat? a crescut la 114 în total, 78 în Piemont ?i 36 în Liguria. Toate acestea au fost incluse de Ministerul S?n?t??ii în zona de control a PPA, conform protocolului Comisiei Europene.
Raportul asupra focarului postat de OIE pe 10 ianuarie spunea: „În urma descoperirii unui mistre? mort în nordul Italiei, este raportat? pozitivitatea pentru genotipul 2, aceea?i tulpin? care circul? în prezent în Europa, care caracterizeaz? valul epidemic început în 2007. " Tot pe 10 ianuarie, Comisia European? a declarat c? Italia va trebui s? se asigure c? o zon? infectat? pentru PPA este stabilit? imediat ?i, de asemenea, s? se asigure c? loturile de porcine ?inute în zonele enumerate ca zon? infectat? în anex? ?i produsele acestora nu sunt autorizate pentru mi?c?ri c?tre alte state membre ?i c?tre ??ri ter?e. Aceste restric?ii se aplic? în prezent pân? pe 7 aprilie.
Între timp, virusul a fost g?sit ?i într-o ferm? din Macedonia de Nord, potrivit OIE, iar evenimentul nu are leg?tur? cu cazul din Italia. Conform raportului OIE, semnele clinice au fost observate de fermier pe 29 decembrie, iar cazurile de deces au fost raportate la 1 ianuarie, într-o mic? ferm? situat? în partea de est a ??rii. Pe 5 ianuarie au fost depuse pentru analiz? probe de sânge ?i organe. Rezultate pozitive pentru PPA au fost ob?inute pe 6 ianuarie, prin PCR în timp real în Laboratorul Facult??ii de Medicin? Veterinar?, Skopje. Potrivit anchetei epidemiologice, posibila intrare a bolii a fost contactul cu mistre?i. Agen?ia Alimentar? ?i Veterinar? a emis o decizie pe 7 ianuarie, privind m?surile de protec?ie ?i control, stabilind zon? de protec?ie de 3 kilometri ?i zon? de supraveghere de 10 km cu m?suri înso?itoare care se vor aplica zonelor de de?inere.Poti fi interesat si de