Iohannis cere reexaminare pe legea privind siguranta alimentelor

Iohannis cere reexaminare pe legea privind siguranta alimentelor


Presedintele Klaus Iohannis cere reexaminarea legii privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, una dintre mentiuni fiind legata de necesitatea obtinerii avizului Consiliului Economic si Social.

In cererea de reexaminare adresata presedintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu asupra Legii pentru modificarea si completarea art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, precum si pentru modificarea unor acte normative, se arata ca:

  1. Potrivit art. I pct. 1 din legea transmisa la promulgare, legiuitorul stabileste in concret doua modalitati alternative prin care directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv directia sanitar-veterinara a municipiului Bucuresti, pot actiona pentru a pune in aplicare actiuni prevazute in programele nationale specifice: incheierea de contracte de concesiune pe o durata de 5 ani cu medicii veterinari organizati in conditiile legii, sau angajarea de personal sanitar-veterinar propriu, in conditiile legii, in situatiile in care nu se pot incheia contracte cu medicii veterinari, organizati in conditiile legii. Modificarile si completarile aduse cadrului normativ prin legea transmisa spre promulgare vizeaza exclusiv varianta asigurarii activitatilor sanitar-veterinare publice pe baza de contract de concesiune, generand confuzie cu privire la posibilitatea efectiva de utilizare a alternativei angajarii de personal sanitar-veterinar propriu.

 

  1. Acordarea sumei de 10.000 de lei lunar, pentru fiecare beneficiar de contract de concesiune dintr-o anumita circumscriptie, ar trebui sa tina cont de volumul activitatii medicilor veterinari, astfel incat sa nu genereze inechitati intre medicii veterinari de libera practica. (...) este necesara evaluarea impactului financiar asupra bugetului general consolidat si, de asemenea, se impune ca sursa de finantare a acestor cheltuieli sa aiba un caracter obiectiv si efectiv.

 

  1. In lipsa unei fundamentari judicioase referitoare la numarul circumscriptiilor necesare, evolutia numarului de animale pe specii raportat la numarul existent, istoricul numarului de locuitori aferent acestor circumscriptii, apreciem ca se impune reexaminarea acestor dispozitii prin instituirea unor norme clare de natura sa asigure aplicabilitatea si viabilitatea unei asemenea masuri legislative si, totodata, sa respecte si exigentele referitoare la fundamentarea solutiilor legislative si evaluarea preliminara a impactului noilor reglementari prevazute de art. 6 si art. 7 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa.

 

  1. Conform art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 23/2010 „Prin exceptie de la prevederile alin. (1), identificarea si inregistrarea suinelor, ovinelor si caprinelor se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti prin incheierea unui act aditional la contractele de concesiune a activitatilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.”. Conform art. 61 alin. (2) din Ordonanta de urgenta nr. 113/2002 „Prin exceptie de la prevederile alin. (1), identificarea si inregistrarea bovinelor se realizeaza de catre medicii veterinari de libera practica imputerniciti prin incheierea unui act aditional la contractele de concesiune a activitatilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.” Asadar, aceste din urma dispozitii prevad in continuare posibilitatea incheierii unor acte aditionale la contractele de concesiune a activitatilor sanitar-veterinare publice valabile la data intrarii in vigoare a celor doua ordonante de urgenta. In conditiile in care potrivit art. IV alin. (2) din legea trimisa la promulgare „incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi directiile sanitar- veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, atribuie medicilor veterinari organizati in conditiile legii, pe baza de contract de concesiune cu durata de 5 ani, realizarea activitatilor prevazute la alin. (2) al art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta lege”, apreciem ca dispozitiile modificate de art. II si art. III din legea supusa reexaminarii nu sunt corelate cu dispozitiile mai sus amintite, generand dificultati in aplicare.

 

  1. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, aceasta profesie este una „liberala si independenta, cu organizare autonoma reglementata”, care este organizata si functioneaza in baza principiului autonomiei, in cadrul forului profesional reprezentat de Colegiul Medicilor Veterinari. In aceste conditii, apreciem ca este necesara si solicitarea avizului Consiliului Economic si Social, potrivit art. 141 din Constitutie si a dispozitiilor art. 2 alin. (1) si alin. (2) lit. f) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social. Potrivit acestor norme, „(1) Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu asupra proiectelor de acte normative initiate de Guvern sau a propunerilor legislative ale deputatilor ori senatorilor. Rezultatul acestei consultari se concretizeaza in avize la proiectele de acte normative. (2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic si Social sunt: (...) f) cooperatie, profesii liberale si activitati independente”.Poti fi interesat si de