Incertitudini pe pia?a mondial? a c?rnii din cauza COVID-19 ?i PPA

Incertitudini pe pia?a mondial? a c?rnii din cauza COVID-19 ?i PPA


Noile focare PPA raportate īn China ?i dezvoltarea aceleia?i crize īn Germania, Polonia ?i Romānia īngrijoreaz? reprezentan?ii industriei c?rnii spaniole, potrivit EuroMeatNews.com.

Ultima reuniune a Grupului de carne ANICE, care a avut loc s?pt?mâna trecut?, a subliniat c? incertitudinile vor reglementa comer?ul global cu carne timp de cel pu?in doi ani, atât PPA cât ?i criza COVID-19 au un impact major asupra pie?elor. Noile focare PPA raportate în China ?i dezvoltarea aceleia?i crize în Germania, Polonia ?i România au fost men?ionate ca factori care vor men?ine o cerere ridicat? de carne de porc în Spania, cu destina?ie de export în Asia, ?i în special în China pentru 2-4 ani, a men?ionat Juan Pedro Florido, pre?edintele grupului ?i directorul opera?iunilor ElPozo Alimentacion. Cu toate acestea, în acest orizont de timp, o recuperare a inventarului porcilor chinezi sau deschiderea acestei pie?e c?tre carnea de porc rus? poate crea o und? de ?oc între exportatori.
La rândul s?u, Jaime Yartu, pre?edintele ANICE Beef Group, a explicat situa?ia sectorului c?rnii de vit?, care a fost foarte afectat de dificult??ile prin care a trecut industria ospitalit??ii. „Produc?ia în Uniunea European? a sc?zut cu 1,5% anul trecut ?i se a?teapt? s? scad? cu 0,5% anul acesta”, a subliniat el. De asemenea, în arena interna?ional?, de?i au fost deschise recent pie?e noi precum Vietnam, Japonia, Thailanda ?i Filipine, Yartu a declarat c? exporturile c?tre aceste ??ri nu vor fi suficiente pentru a atenua efectele închiderii pie?ei algeriene în 2020, care reprezenta o bun? parte din comer?ul exterior cu carne de vit? spaniol?.
În cele din urm?, a fost exprimat? îngrijorarea cu privire la atacurile constante asupra c?rnii, nejustificate ?i f?r? motive medicale sau ?tiin?ifice care s? le sus?in?. Membrii grupului au fost de acord cu necesitatea de a pune în valoare industria produc?iei de proteine animale, de a lucra împreun? împotriva acestor atacuri ?i de a solicita politicienilor aten?ia ?i ap?rarea pe care sectorul o merit?.Poti fi interesat si de