Crescatorii de animale pot solicita ajutor de stat pana pe 29 ianuarie

Crescatorii de animale pot solicita ajutor de stat pana pe 29 ianuarie


Cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie si in trimestrul al IV-lea al anului 2020 au termen de depunere 29 ianuarie inclusiv, potrivit unui comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

Fermierii trebuie fie sa depuna cererile la acel sediu judetean sau municipal al APIA unde a fost depusa cererea initiala anuala, fie sa le transmita prin mijloace electronice (posta electronica, fax etc), se mentioneaza in comunicat.

 

Cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de intocmire si mentinere a registrului genealogic al rasei, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor, trebuie sa fie insot ita de urmatoarele documente: memoriul tehnic cu activitatile, inclusiv lucrarile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevazute in programele de ameliorare si/sau conservare, aprobat de ANZ; lista activitatilor, inclusiv lucrarile si tarifele acestora pentru serviciile prevazute la art.7 alin.(2) in luna/trimestrul pentru care se solicita ajutorul de stat, avizata de ANZ.

 

De asemenea, trebuie depuse facturile lunare/trimestriale in care sa fie mentionate activitatile efectuate si cuantumul acestora, precum si perioada facturata; copii certificate conform cu originalul de catre solicitant; copia atestatului de producator, in cazul beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plata.

 

Potrivit APIA, in cazul in care nu s-a eliberat atestatul de producator, dar a fost solicitat, este eligibila si adeverinta emisa de aparatul de specialitate al primarului localitatii unde a fost depusa cererea, care sa ateste solicitarea acestuia, cu obligatia depunerii ulterioare a atestatului de producator pana la finele lunii in care a fost emis acesta. Nu in ultimul rand este nevoie de documentul care atesta schimbarea formei de organizare a beneficiarului serviciilor contractate dupa caz si dovada contului bancar activ, daca este cazul.

 

De asemenea, cererea de plata a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, completata de catre solicitantii prestatori ai serviciilor de determinare a calitatii genetice a raselor de animale, trebuie sa fie insotita de o serie de documente similare.

 

Pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, asociatiile pot opera facturile aferente serviciilor prestate la adresa http://213.177.4.194:953/. Documentele postate/transmise trebuie sa poarte sintagma "conform cu originalul", insusita prin semnatura fermierului si vor sta la baza operarii/verificarii datelor in aplicatiile electronice de gestionare a ajutorului de stat si la efectuarea verificarilor administrative ulterioare, se precizeaza in comunicatul APIA.Poti fi interesat si de