CARNEXPO GRILL 5 - 6 Mai 2022. Editia 3


CARNEXPO Grill este cel mai important eveniment gastronomic din Romānia ce atrage cei mai mul?i profesioni?ti din sectorul industriei alimentare, HoReCa si retail, cu sopul de a dezvolta afaceri ?i a descoperi produse ?i tendin?e noi de pia??.

 

Prima edi?ie Carnexpo Grill a avut loc în 2020 ?i a reunit peste 200 de exper?i ?i entuzia?ti din ariile de baza ale industriei alimentare, iar edi?ia din 2021 a fost una a recordurilor, reu?ind s? atrag? peste 1500 de speciali?ti, fapt ce a confirmat importan?a acestui eveniment care devine deja o tradi?ie.

În 2022, ajuns la cea de-a 3-a edi?ie, CARNEXPO Grill atrage deja expozan?i ?i vizitatori importan?i din industria carnii, HoReCa si retail ?i invita?i speciali din str?inatate, devenind un concept emblematic în calendarul evenimentelor dedicate industriei alimentare.

Orice profesionist î?i va confirma - dac? vrei s? participi la un eveniment premium dedicat industriei alimentare, atunci mergi la CARNEXPO Grill. 
Este cea mai mare platform? de promovare din industrie, locul potrivit pentru cei care dau gust ?i pentru cei care caut? tendin?e pentru dezvoltarea afacerilor lor.

 

 

 

 

 

CEG-22---editabil2

 

"Datoria noastra, a tuturor, este promovarea produselor locale române?ti, iar CARNEXPO Grill este platforma unic? în România prin intermediul c?reia sunt alese cele mai bune solu?ii complete de dezvoltare pentru industria c?rnii, HoReCa si retail. 
Cei mai buni speciali?ti din România, dar ?i din strainatate, particip? la acest eveniment business to business pentru a împarta?i cele mai noi tendin?e ?i inova?ii ce cuprind întregul spectru al gastronomiei. 
Dupa frumoasele experien?e culinare tr?ite la Alba Iulia, v? invit?m ca în anul 2022 sa fi?i al?turi de noi la o noua edi?ie organizat? de aceast? dat? pe litoral, la Olimp ?i de asemenea la edi?iile ce vor urma:
CARNEXPO Grill - Republica Moldova
CARNEXPO Grill EUROPE - Bruxelles, Belgia"

Eugen Capra - Manager General Carnexpo Grill

 

CEG-22---editabil5

CEG-22---editabil3_1

 
 
CARNEXPO Grill a fost conceput a fi un eveniment flexibil ?i modular. Ramânând fidel misiunii sale principale, cea de a promova produsele ?i serviciile române?ti, CARNEXPO Grill se desf??oar? în 2022 într-o zona diferit? a ??rii, la ??rmul m?rii, într-o nou? loca?ie de 4 stele - Phoenicia Blue View - care va oferi participan?ilor cel mai mare spa?iu de desf??urare de pân? acum.*


15000m2 vor gazdui 8 zone dedicate:
 
- MEAT EXPO Area  / zona principal? de expozi?ie a evenimentului în care participan?ii au posibilitatea de a-?i expune produsele ?i preparatele din carne ?i de a-?i personaliza standul conform campaniilor de promovare pe care le au în desf??urare.
- BUSINESS Lounge  / zona dedicat? întâlnirilor de business ?i networking-ului, în care participan?ii pot închiria separeuri pe care le pot optimiza ?i personaliza dupa preferin?e. 
- RETAIL & HORECA Area  / segmentul de Retail & HoReCa prime?te la aceast? edi?ie, propria zon? în care participan?ii î?i pot promova serviciile ?i în care ace?tia pot organiza propriile show-uri culinare sau activari de brand. 
- TECH Area  / tehnologie, echipamente, consumabile ?i servicii software, toate în acela?i loc, o zon? dedicata exclusiv acestui segment esen?ial pentru produc?ia moderna de carne ?i preparate din carne, dar ?i pentru nevoile tehnologice din retail ?i HoReCa. 
- BBQ WORKSHOP Area  / o tradi?ie a evenimentului deja, este gazduit? de asemenea într-o zon? special dedicat? show-urilor culinare, în care fiecare dintre companiile participante î?i poate amenaja un stand personalizat la care Chefi renumi?i din România vor putea pune în valoare produsele din carne într-o maniera inovativa ?i spectaculoas?.
- DRINKS Area zona dedicat? produc?torilor de vinuri, bere ?i alte b?uturi alcoolice, energizante sau r?coritoare.
- SWEETS & SNACKS Area  / de la produse de panifica?ie, patiserie ?i cofet?rie, la înghe?at? sau sandwich-uri, zona sweets & snacks vine în mod natural în completarea experien?ei de grill.  
- VEGETABLES & ALTERNATIVE PROTEINS Area  / produsele vegetale, fructele sau legumele sunt parte important? a industriei alimentare, iar acum au o zon? exclusiv? în cadrul evenimentului, al?turi de noua categorie de produse ce folosesc proteina alternativ?.

 
*Noua structur? a evenimentului permite tuturor participan?ilor, o mai mare posibilitate de personalizare a prezen?ei lor, printr-o expunere simultan? în mai multe zone ale suprafe?ei de desf??urare.

 

Vezi catalogul evenimentului!
Profit? de cele mai bune locuri la CARNEXPO Grill 2022.
Înscrie-te acum! la office@industriacarnii.roPoti fi interesat si de