Program de sustinere pentru fermele avicole, aprobat de Senat

Program de sustinere pentru fermele avicole, aprobat de Senat


Senatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa privind un program de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si crestere in sectorul avicol, initiativa intrunind de 69 de voturi pentru si 13 abtineri.

gaini senatSenatul a adoptat, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa privind un program de sustinere pentru activitatea de reproductie, incubatie si crestere in sectorul avicol, initiativa intrunind de 69 de voturi pentru si 13 abtineri.


Propunerea are ca scop instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru persoanele juridice, persoanele fizice, intreprinderile familiale si/sau intreprinderile individuale care detin exploatatii de pasari sau care doresc sa infiinteze ferme avicole.

In cadrul dezbaterilor din plen, senatorul Lucian Trufin a precizat ca beneficiarii urmeaza sa acceseze fonduri de investitie pentru infiintarea de ferme de reproductie, statii de incubatie sau pentru marirea capacitatii celor aflate deja in activitate. El a mentionat ca programul urmeaza sa se desfasoare in perioada 2018 - 2020, valoarea totala a ajutorului de stat fiind de 300 de milioane de euro, suma ce va fi asigurata de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Conform expunerii de motive, in domeniul cresterii animalelor, concurenta cu produse din afara tarii a avut influente negative in valorificarea produselor obtinute. In anul 2016, pentru consumul intern de carne de pasare importul a acoperit 34% din necesar, in ceea ce priveste consumul intern de oua importurile au reprezentat 9,2%, iar pentru necesarul anual de oua de incubatie importul a acoperit 22,4%.

Productiile sectorului avicol, in anul 2016, se materializeaza prin urmatorii indicatori: productia industriala totala de carne in viu 469.000 tone, productia industriala de carne echivalent carcasa 336.000 tone, productia industriala totala de oua consum: 1.487 milioane oua; productia industriala de oua de incubatie: 210 milioane oua. De asemenea, tot in anul 2016, influenta importurilor se evidentiaza astfel: import carne si preparate din carne de pasare: 150.000 tone; import oua de consum: 138 milioane; import oua de incubatie: 47 milioane, indica documentul.

Potrivit propunerii, cheltuieli eligibile in cadrul programului sunt: constructia statiilor de incubatie, fermelor de reproductie sau de crestere noi; achizitionarea de utilaje si echipamente pentru furajare si adapare, microclimat, evacuarea si tratarea dejectiilor; costurile cu elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de mediu, a proiectelor de constructie, a serviciilor de arhitectura si consultanta; achizitia sau productia de animale de reproductie pentru prima populare.

De la data intrarii in vigoare a legii, beneficiarii vor putea depune cererea de inscriere in program la directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti. Dupa inscriere, beneficiarii vor putea depune cererea de finantare, insotita de studiul de fezabilitate pentru investitie; extras de carte funciara si ridicare topografica pentru terenul pe care se realizeaza investitia; certificat de urbanism; contract de consultanta si asistenta tehnica in vederea implementarii si functionarii proiectului. Consultantul va raspunde solidar cu beneficiarul pentru implementarea si functionarea acestuia.

Dupa acordarea avansului, beneficiarii vor justifica utilizarea acestuia pana la data de 31 decembrie a anului in care a fost acordat prin facturi fiscale. Decontarea urmatoarelor cheltuieli efectuate pentru finalizarea investitiei se va efectua pe baza documentelor de plata si a facturilor atasate graficului de lucrari. La finalizarea investitiei se va face receptia acesteia, beneficiarul fiind obligat sa il invite si pe reprezentantul Directiei pentru agricultura judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti. Termenul maxim de realizare a investitiilor este de 18 luni de la incasarea avansului, cu posibilitatea de prelungire cu cel mult sase luni, la solicitarea beneficiarului.

Potrivit propunerii, schema de ajutor de stat se implementeaza dupa primirea deciziei Comisiei Europene de acordare.


Poti fi interesat si de