POPAM anunta lansarea unui nou apel de proiecte

POPAM anunta lansarea unui nou apel de proiecte


Directia Generala Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM anunta lansarea celui de-al doilea apel pentru cereri de finantare in cadrul Masurii III.2 2.

peste popamDirectia Generala Pescuit - Autoritate de Management pentru POPAM anunta lansarea celui de-al doilea apel pentru cereri de finantare in cadrul Masurii III.2 2.


Aceasta se refera la Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunitatii (inclusiv costuri de functionare si animare) - Selectarea Grupurilor de actiune locala pentru pescuit (FLAG - uri).

Masura se incadreaza in Prioritatea Uniunii 4 - Cresterea gradului de ocupare a fortei de munca si sporirea coeziunii teritoriale.

Perioada de depunere a proiectelor este 13 iulie 2017 11 septembrie 2017, iar cererile de finantare si documentele anexate pot fi introduse si respectiv atasate online cu semnatura electronica in aplicatia electronica MySMIS 2014-2020, disponibila la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

Alocarea financiara totala pentru costurile de functionare si animare a prezentului apel este de 3.933.984 lei, echivalentul a 860.000 euro.

Valoarea maxima eligibila aferenta unei cereri de finantare, reprezentand costuri de functionare si animare (denumit in cadrul aplicatiei informatice SMIS 2014-2020 proiect) este de 1.829.760 lei (echivalentul a 400.000 euro la cursul de schimb INFOREURO de 4,5744 LEI/EUR, valabil in luna iulie 2017).

Detalii despre apelurile lansate se gasesc pe site-ul Autoritatii de Management, www.ampeste.ro.


Poti fi interesat si de