Legea pentru modificarea OUG privind pescuitul si acvacultura, sesizata ca neconstitutionala

Legea pentru modificarea OUG privind pescuitul si acvacultura, sesizata ca neconstitutionala


Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura.

In sesizarea transmisa presedintelui CCR, Valer Dorneanu, seful statului precizeaza ca pe 27 martie Parlamentul i-a trimis in vederea promulgarii aceasta lege, amintind ca pe 5 aprilie anul trecut a formulat o sesizare de neconstitutionalitate care a fost admisa.

 

"Consideram ca prin modul in care Parlamentul a inteles sa adopte Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura in cadrul procedurii de punere de acord a legii cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 312/2018 se incalca prevederile art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutie. Totodata, prin continutul normativ, aceasta lege incalca si prevederile art. 1 alin. (5), ale art. 15 alin. (2), ale art. 44 alin. (1)-(3) si ale art. 45 coroborat cu art. 135 din Constitutie", sustine presedintele Iohannis in sesizare.

 

El opineaza ca legea supusa controlului de constitutionalitate contravine prevederilor art. 147 alin. (2) si (4) din Legea fundamentala, intrucat aceasta a fost adoptata, in procedura reexaminarii, cu ignorarea si a jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale in ipoteza constatarii neconstitutionalitatii in ansamblu a unei legi.

 

Seful statului sustine ca dispozitiile de la art. I pct. 7 si art. I pct. 12 din legea supusa controlului de constitutionalitate nu respecta principiul suprematiei legilor si nici principiul securitatii raporturilor juridice, in componenta sa referitoare la claritatea si previzibilitatea legii.

 

El arata ca art. I pct. 7 din legea dedusa controlului de constitutionalitate prevede ca "terenurile pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si terenurile aferente acestora, din domeniul public/privat al statului, vor fi atribuite direct spre concesionare investitorilor care au cumparat actiuni sau active ce implica necesitatea exploatarii unui teren cu destinatie agricola, cu obligativitatea mentinerii obiectului de activitate al exploatarii piscicole pe perioada concesionarii".

 

"Consideram ca atribuirea directa a concesiunii afecteaza interesul public prin eliminarea posibilitatii de a fi depuse mai multe oferte si de a obtine cea mai mare redeventa in urma concurentei dintre ofertanti. Mai mult, instituirea unui astfel de regim de exceptie de la regimul general al concesionarii bunurilor proprietate publica stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica pentru o singura categorie de beneficiari nu respecta principiile stabilite de art. 13 din acest act normativ, respectiv: transparenta, tratamentul egal, proportionalitatea, nediscriminarea si libera concurenta", spune Iohannis.

 

El critica si prevederile art. I pct. 12 din lege care introduce un nou alineat conform caruia personalul de paza, respectiv personalul organizatiilor vanatoresti, este imputernicit sa sanctioneze faptele ce constituie contraventii si sa constate infractiunile piscicole.

 

Presedintele Iohannis precizeaza ca aceasta imputernicire contravine prevederilor din Codul de procedura penala.

 

De asemenea, seful statului considera ca prevederea este lipsita de claritate si poate da nastere unor situatii de incoerenta si instabilitate, prin imputernicirea personalului organizatiilor vanatoresti de a sanctiona faptele ce constituie contraventii si excluderea asociatiilor si organizatiilor de pescuit, responsabile in mod firesc de paza, controlul si exploatarea resurselor acvatice vii si a activitatilor din domeniul piscicol.

 

El arata ca legea mai prevede la art. I pct. 13 ca "asociatiile de pescari, precum si forurile lor de reprezentare la nivel national, constituite pentru practicarea pescuitului in scop recreativ, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 (...), vor fi luate in evidenta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si de Ministerul Apelor si Padurilor, ca reprezentanti ai societatii civile, in vederea stabilirii de programe de actiuni si proiecte comune pentru conservarea si protejarea resurselor acvatice vii, programe anuale care vor fi finantate de catre asociatiile de pescari, titulari ai dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care detin contracte de utilizare, din veniturile rezultate din cotizatiile membrilor asociatiei, aceste actiuni urmand sa fie avizate si verificate de catre specialistii din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura".

 

"Din modul de redactare a normei se poate interpreta ca obligatia de finantare ce va reveni titularilor dreptului de pescuit recreativ pe sectoarele de habitate piscicole naturale pentru care detin contracte de utilizare isi are izvorul direct in lege, fara acordul prealabil al acestora (altfel spus, fara modificarea contractului de utilizare) ceea ce este de natura sa afecteze pe de o parte libertatea economica, garantata de art. 45 coroborat cu art. 135 din Constitutie, iar pe de alta parte dreptul de proprietate asupra resurselor financiare garantat de art. 44 alin. (1) - (3) din Constitutie", precizeaza Iohannis.

 

Seful statului critica si prevederile art. I pct. 20 din lege ce prevede ca "Lista lacurilor de acumulare (...) se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta" si ale art. I pct. 21 din lege care modifica art. III al O.U.G. nr. 85/2016 ce prevede ca "pentru lacurile de acumulare (...) inchirierea acestora se realizeaza de catre administrator in baza unei metodologii aprobate prin ordin comun (...), in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta".

 

El precizeaza ca OUG nr. 85/2016 a fost publicata in Monitorul Oficial pe 28 noiembrie 2016, iar legea dedusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata de Parlament pe 20 martie 2019.

 

"Din continutul normativ al art. I pct. 20 si 21 rezulta ca termenul de 60 de zile calculat de la data intrarii in vigoare a OUG. nr. 85/2016 era deja epuizat. Astfel, dispozitiile mentionate ce dispun pentru trecut contravin principiului neretroactivitatii legii, consacrat la art. 15 alin. (2) din Constitutie - potrivit caruia legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile - cat si normelor constitutionale referitoare la intrarea in vigoare a legilor consacrate la art. 78 din Constitutie - potrivit caruia legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii sau la o data ulterioara prevazuta in textul ei", spune Iohannis.

 

El solicita CCR sa admita sesizarea de neconstitutionalitate si sa constate ca Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura este neconstitutionala, in ansamblu.Poti fi interesat si de